Watchit

Voor dit project aan de TU Delft was het doel om een concept te creΓ«ren voor een app met een bijbehorende wearable. Watchit is ontworpen voor beveiligers. De wearable meet de concentratie van de beveiligers, zodat zij meer inzicht in hun concentratie kunnen krijgen. Na elke shift kan de gebruiker in de app een overzicht van zijn of haar concentratie gedurende de shift vinden en ook de progressie zien sinds de gebruiker Watchit gebruikt.

Persona

Door middel van een persona is de doelgroep van de Watchit beschreven. Zoals een beschrijving van zijn of haar leven en persoonseigenschappen. Op basis van de Persona zijn ontwerpbeslissingen genomen.

HTA

Met de Hierarchical Task Analysis zijn taken en subtaken die de gebruiker zal uitvoeren om bepaalde doelen in de app te bereiken weergegeven. Hiermee is bepaald welke elementen in de concept app moeten bevatten zodat de gebruiker zijn of haar gewenste handelingen kan uitvoeren.

UTF

De User Task Flow visualiseert de structuur van de app. De pijlen geven aan hoe de gebruiker door de app heen navigeert. Keuzes die de gebruiker kan maken, worden met ruiten aangegeven.

Sketches

Alle schermen van de app zijn geschetst. Deze schetsen zijn gebruikt voor het testen van de app met proefgebruikers zodat er snel aanpassingen gemaakt konden worden.

Prototype

Het resultaat is een prototype gemaakt met het programma Axure Pro. Dit prototype is een website die een indruk geeft hoe de uiteindelijke app er uit komt te zien. Het gebruik van het prototype is hiernaast te zien.