Visuals

Op deze pagina staan verschillende visuals die ik gemaakt heb. Dit zijn onder andere renders gemaakt in Solidworks en een herindeling van een wijk in Photoshop en Illustrator.